KlubKROGSGAARD Vilkår og betingelser - Krogsgaard Biler
70 10 21 10
klubkrogsgaard_bred.jpg

Informationsskrivelsen

FORMÅL MED OG PROCEDURE I FORBINDELSE MED BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER 

De indtastede personhenførbare oplysninger (herefter Personlige oplysninger), f.eks. navn, adresse, telefonnr., e-mailadresse, som du har valgt at afgive, vil blive behandlet med henblik på følgende: 
a) At levere de tidligere valgte og angivne serviceydelser ( herefter "Serviceydelser”) samt med henblik på at tillade Krogsgaard-Jensen A/S at gennemføre undersøgelser med hensyn til de førnævnte Serviceydelser; 
b) Med dit udtrykkelige samtykke at kunne levere informationer af kommerciel og/eller salgsfremmende karakter samt fremsendelse af reklamemateriale, at kunne tage del i direkte salgsaktiviteter eller interaktiv kommerciel kommunikation eller at kunne gennemføre markedsundersøgelser vedrørende Krogsgaard-Jensen A/S produkter og services (omfatter alle produkter og services fra varemærker forhandlet af Krogsgaard-Jensen A/S); 
c) Med dit udtrykkelige samtykke at kunne tegne en profil af din forbrugeradfærd og –tilbøjeligheder indenfor bilindustrien, kørevaner samt brug af hjemmesider med henblik på at forbedre de Serviceydelser, som tilbydes af Krogsgaard-Jensen A/S; Dataene vil blive behandlet i trykt, automatiseret eller telematisk format og især via almindelig eller elektronisk post og telefon, herunder automatiserede telefonopkald, SMS, MMS etc., fax og enhver anden elektronisk kanal, f.eks, hjemmesider, mobile apps. 

KONSEKVENSER AF UNDLADELSE AF AFGIVELSE AF OPLYSNINGER 

Det er valgfrit, om du ønsker at afgive dine personlige oplysninger. Uden de obligatoriske oplysninger (markeret med en stjerne) vil vi dog hverken være i stand til at levere den serviceydelse, du har anmodet om, eller identificere dig på korrekt vis. Vi kan imidlertid godt levere Serviceydelsen uden at have de resterende oplysninger, som ikke er markeret som obligatoriske. 

TREDJEPART, SOM KAN FÅ ADGANG TIL DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 

Dine Personlige oplysninger kan anvendes af Krogsgaard-Jensen A/S’s autoriserede importører og/eller behandles af andre juridiske personer, som handler på vegne af Krogsgaard-Jensen A/S under specifikke kontraktmæssige forpligtelser, som er placeret i EU-medlemslande, med de begrænsninger, som lovgivningen foreskriver. 

De Personlige oplysninger, som du har afgivet, kan blive anvendt af databehandlingsmedarbejdere, som er ansvarlige for administrationen af den serviceydelse, som du har anmodet om, og for administrationen af markedsføringsaktiviteter med tilknytning hertil, samt af databearbejdere eller virksomheder, som oplysningerne er blevet videregivet til, som angivet ovenfor. Behandlingen af de personhenførbare oplysninger vil foregå i overensstemmelse med Persondataloven og de i EU-direktiverne 95/46EF og 2002/58/EF indeholdte regler. 

TREDJEPART, SOM DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER KAN BLIVE VIDEREGIVET TIL 

Krogsgaard-Jensen A/S kan i særlige tilfælde være forpligtet til at videregive dine Personlige oplysninger i forbindelse med opfyldelse af juridiske forpligtelser, på beordring af offentlige myndigheder eller for at udøve en juridisk rettighed. 

DATAANSVARLIG 

Dataansvarlig er Krogsgaard-Jensen A/S. 

DINE RETTIGHEDER 

Du har ret til at få adgang til dine personlige oplysninger, at opnå hurtig korrektion eller sletning af enhver form for oplysninger, som anvendes i strid med lovgivningen, at nægte anvendelse af dine personlige oplysninger i forbindelse med kommercielle eller markedsføringsmæssige formål, at tilbagekalde dit samtykke helt eller delvist, samt desuden at anmode om en komplet, opdateret liste med alle behandlere af denne slags oplysninger ved at rette skriftlig henvendelse til Krogsgaard-Jensen A/S, Herlev Hovedgade 197, 2730 Herlev.

Til markedsføringsaktiviteter

Autorisation til, at mine Personlige oplysninger kan anvendes af Krogsgaard-Jensen A/S til de i Informationsskrivelsens punkt b) omhandlede markedsføringsmæssige og salgsfremmende formål ved brug af de bearbejdningsmetoder, som er nævnt i Informationsskrivelsen, på tryk, i automatiseret eller elektronisk format og især via almindelig eller elektronisk post og telefon, herunder automatiserede telefonopkald, SMS, MMS etc., telefax og enhver anden elektronisk kanal, f.eks. hjemmesider og mobile apps.

Til profileringsaktiviteter

Autorisation til, at mine Personlige oplysninger kan anvendes af Krogsgaard-Jensen A/S til de i Informationsskrivelsens punkt c) omhandlede profileringsformål vedrørende – for eksempel; forbrugeradfærd og -tilbøjeligheder, kørevaner og brug af hjemmesider (listen er ikke udtømmende).

Vi anvender cookies her på hjemmesiden, og du kan læse mere om anvendelsen her.
Når du lukker denne boks og/eller fortsætter dit besøg, accepterer du samtidig brugen af cookies.