Privatlivspolitik for Krogsgaard-Jensen A/S

Version 1.2 sidst opdateret 7/3 2018.

1. INDLEDNINGDenne politik beskriver, hvordan vi anvender og beskytter persondata, og skal sikre, at medarbejderne har kendskab til de regler, der gælder for brug af de persondata, som de har adgang til som led i deres arbejde. Denne politik supplerer vores andre politikker om it-sikkerhed, internet og e-mail o.l. Denne politik har til formål at opfylde kravene i Persondataforordningen, herunder særligt art. 13

Thomas Lyderik Jensen er ansvarlig for opdatering og kontrol af politikken. Hvor der i politikken henvises til lovartikler refererer dette til Persondataforordningen, og hvor der er tale om paragraf-henvisninger, sker dette til Persondataloven.

2. GENEREL BEHANDLING AF PERSONDATA

Hos Krogsgaard-Jensen A/S (herefter betegnet KJ) og koncernforbundne selskaber, jf. nedenfor overholder vi persondatalovgivningen. Ifølge loven skal vi oplyse dig om, hvordan vi behandler dine oplysninger fx i forbindelse med at du køber eller sælger en bil, indgår en leasingaftale eller en aftale om servicering eller værkstedsbesøg eller ønsker at modtage vores markedsføringsmateriale med information om vores egne og vores samarbejdspartneres produkter, services og gode tilbud. I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af personoplysninger.

3. DATAANSVARLIG

Krogsgaard-Jensen A/S er dataansvarlig og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger

Krogsgaard-Jensen A/S
Herlev Hovedgade 197
2730 Herlev

Cvr. nr. 21 48 14 83
Telefon nr.: 70 10 21 10
E-mail: kontakt@krogsgaard-biler.dk
Website: krogsgaard-biler.dk

4. FORMÅL OG TYPER AF OPLYSNINGER

KJ behandler dine oplysninger til varetagelse af følgende overordnede formål:

- Køb/salg af biler og leasing af biler.
- Servicering og værkstedsydelser.

Markedsføring af vores ydelser, herunder som beskrevet i samtykketeksten, hvis du har givet samtykke til direkte markedsføring.

Generelle formål som fx overholdelse af gældende lovgivning, administration af vores kundeaftaler, statistik og for¬retningsudvikling.

KJ indsamler oplysningerne hos dig og via offentligt tilgængelige kilder som fx motorregistreret, cpr-registret mv. og behandler blandt andet følgende kategorier af oplysninger:

- Navn på ejer og/eller bruger af køretøjet.
- Adresse på ejer og/eller bruger af køretøjet.
- E-mailadresse og telefonnummer.
- Oplysninger om købshistorik hos KJ.
- Oplysninger om dit køretøj, f.eks. model og stamdata.

Informationer fra køretøjets IT/styreboks.
Her er der udelukkende tale om køretøjets softwarebaserede diagnosesystem, hvormed teknikere ubesværet kan identificere eventuelle fejl på bilen. Ingen personrelaterede data bliver anvendt i processen. Kun køretøjets stelnummer og andre interne køretøjsnumre på dele som bilen består af.

Informationer fra salg og servicering af køretøjet.
Her anvendes navn, adresse, postnr., by, telefonnr., emailadresse(r) og CPR-nr. ved salg af køretøj (til indregistrering af køretøjet).

Informationer om forsikring af køretøjet.
Her anvendes navn, adresse, postnr., by og CPR-nr. ved salg af køretøj (til indregistrering af køretøjet). Systemet hvor persondata'ene indtastes er SKAT's eget system DMR (Dansk Motor Register).

Informationer fra serviceeftersyn og obligatoriske syn.
Her anvendes navn, adresse, postnr., by, telefonnr. og emailadresse(r). Dertil bruges køretøjets registreringsnummer og chassisnummer.

Informationer om finansiering af bilen.
Her anvendes navn, adresse, postnr., by og CPR-nr. ved indgåelse af aftale om finansiering (til kreditgodkendelse hos det pågældende finansieringsselskab).

Information fra førsalg-aktiviteter.
Her anvendes navn, adresse, postnr., by, telefonnr. og emailadresse(r).

Informationer om åbning, læsning mv. af modtaget elektronisk markedsføring
Her anvendes navn, adresse, postnr., by, telefonnr. og emailadresse(r).

5. AUTOMATISEREDE, INDIVIDUELLE BESLUTNINGER (PROFILERING)

KJ anvender automatiseret, individuel beslutning eller profilering, når vi slår CPR-nummer op i RKI. Dette sker dog i yderst sjældne tilfælde, men det kan forekomme. Derudover laver vi profilering af dig baseret på afdelingstilknytning, postnummer, mærke og model til brug i markedsføringsmæssige henseender. I disse tilfælde er der ikke tale om en automatiseret, individuel beslutning.

6. JURIDISK GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN

Det juridiske grundlag for behandlingen af oplysningerne til brug for ovenstående formål er følgende:

Opfyldelse af en kontrakt, fx kontrakt om køb eller salg af et køretøj, tegning af forsikringer hos forsikringsselskaber, aftaler om finansiering af køretøjer med finansieringsinstitutter, booking og gennemførelse af værkstedsbesøg, mv. (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b)

Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig for oplysningerne (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c)

Samtykke i forhold til direkte markedsføring og profilering i forbindelse med markedsføring (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a). Oplysningerne kan i visse situationer også blive behandlet til andre formål og på baggrund af andre juridiske grundlag. Derfor kan du opleve, at oplysningerne i en vis grad kan blive behandlet fremadrettet, selvom samtykket evt, trækkes tilbage.

Interesseafvejning ift. at dokumentere overholdelse af lovgivningen (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)

Interesseafvejning i forhold til at evaluere købs- og værkstedsoplevelser (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)

Interesseafvejning i forhold til statistik (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)

7. KILDER

Persondata indsamles direkte fra dig, dine it-enheder som smartphone, tablet eller computer, fra bilen og de transaktioner, som du gennemfører hos KJ samt fra forsikringsselskaber, finansieringsinstitutter, SKAT’s motor registreringssystem DMR og i sjældne tilfælde RKI.

8. INDSAMLINGEN ER FRIVILLIG ELLER OBLIGATORISK

Når KJ indsamler personoplysninger direkte fra dig som den registrerede og behandler dine oplysninger til brug for markedsføringsformål, er det frivilligt at afgive oplysningerne. Konsekvenserne af ikke at give oplysningerne er, at du ikke kan få oplysninger om tilbud, fordele, samarbejdspartnere mv.

Ved tilfredshedsundersøgelser og lign. bestemmer du selv om du vil afgive personoplysninger. Hvis du ikke gør det, kan KJ ikke følge op på din evaluering over for dig.

Når indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker i forbindelse med salg/køb af køretøjer, leasingaftaler eller servicering/værkstedsbesøg, er det obligatorisk for KJ at indsamle oplysningerne for at kunne indgå og opfylde kontrakten. Konsekvenserne af ikke at give oplysningerne er, at det ikke er muligt at indgå eller gennemføre aftalen.

9. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL DATABEHANDLERE ELLER SOM DATABEHANDLER

KJ overfører personoplysninger til vores databehandlere, som behandler (herunder opbevarer) personoplysningerne. Pt. er det:

CDK Global (Denmark) ApS
Hældagervej 165
DK-7120 Vejle Ø
Tlf.: +45 79 41 64 00

Biltorvet A/S
Skagensgade 1, 1.
DK-2630 Taastrup
Tlf.: +45 88 82 62 60

EasyGraphic
Gammel Strandvej 28
DK-2990 Nivå
Tlf.: +45 70 23 65 50

Toyota Danmark AS
Dynamovej 10
DK-2860 Søborg
Tlf.: +45 44 85 04 00

Renault Danmark Filial af Renault Nordic AB
Industriparken 21
DK-2750 Ballerup
Tlf.: +45 39 10 55 00

Fiat Group Automobiles Denmark A/S
Hovedvejen 208
DK-2600 Glostrup
Tlf.: +45 43 22 88 00

Mazda Motor Danmark
Vojensvej 11
DK-2610 Rødovre
Tlf.: +45 43 25 21 00

10. VIDEREGIVELSE INDENFOR FORHANDLER-KONCERNEN

KJ har ingen koncernforbundne selskaber at videregive personoplysninger til.

11. VIDEREGIVELSE AF PERSONOPSLYSNINGER TIL TREDJEPART

KJ overfører personoplysninger til tredjeparter i forbindelse med køb/salg af køretøjer og leasingaftaler, herunder finansieringsselskaber og forsikringsselskaber. Forhandleren videregiver dine personoplysninger til motorregistret, skat, eventuelle finansieringsselskaber, forsikringsselskaber mv., som skal bruge dine oplysninger i forbindelse med bilkøb, finansiering, modtagelse af købesum, tegning af forsikring, leasingaftale mv.

Endvidere videregives dine personoplysninger til nævnte importører - beskrevet ovenfor - med henblik på købs- og servicehistorik, evaluering af købs- og serviceoplevelse og markedsføringsformål, såfremt du har givet dit samtykke til dette.

Ved tilmelding til klubKROGSGAARD vil dine personoplysninger (navn, adresse, postnr., by, telefonnr. og emailadresse) blive videregivet til nævnte databehandler i afsnit "Overførsel af personoplysninger til databehandlere eller som databehandler". Formålet er den database der ligger til grund for klubbens eksistens.

12. OPBEVARINGSPERIODE

Til brug for opfyldelse af kontrakter og tiltag forud derfor, opbevarer KJ oplysningerne i overensstemmelse med forældelsesreglerne af civilretlige krav.

Til brug for markedsføring, opbevarer KJ dine personoplysninger i den periode samtykket er gældende og i yderligere 3 år efter det til enhver tid senest udsendte markedsføringsmateriale.

Evalueringer mv. opbevares i den periode det er nødvendigt for at analysere og evt. følge op individuelt, dog ikke længere end 3 år fra gennemførelse af evalueringen.

Til brug for øvrige formål, herunder lovpligtig dokumentation og iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger opbevares personoplysningerne så længe de er nødvendige ud fra lovhjemlede forældelsesregler for at ifalde straf.

13. SAMTYKKE

Hvor samtykke er nødvendigt som behandlingsgrundlag, skal vi kunne dokumentere, at der foreligger et sådant. Derfor kræver vi altid et samtykke skriftligt.

Et samtykke er en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse omkring en behandling af personoplysninger. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, og såfremt det er eneste behandlingsgrundlag, vil fremtidig behandling ophøre. Vores opbevaringspligt og -ret ændres dog ikke heraf.

Samtykket kan trækkes tilbage ved at rette henvendelse til os på de kontaktoplysninger, der er anført under pkt. 3.

14. COOKIES

En cookie er en lille informationsfil, der ved besøget lagres på brugerens computer. Cookies kan ikke identificere brugeren som person, kun den pågældende browser, der benyttes til besøget på hjemmesiden.

Cookies rummer ikke virus og kan heller ikke påvirke data eller information på brugerens computer.

Cookies kan lagres på computeren og aktiveres f.eks. ved at brugeren besøger hjemmesiden igen.
Hvis man som bruger ønsker at undgå at cookies lagres på computeren, så kan man ændre denne indstilling i sin browsers indstillinger. Information om, hvordan det gøres, findes i browserens hjælpeafsnit. Du kan også finde er en lille guide på Forbrugerrådets hjemmeside.

Dog skal man være klar over, at hvis man hindrer lagring af cookies, er en risiko for at navigation eller funktionalitet på hjemmesiden ikke fungerer optimalt.

Du kan også læse mere om hvordan du sletter cookies fra din browser her:http://minecookies.org/cookiehandtering

15. DINE RETTIGHEDER

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen og videregivelse af personoplysningerne, og til at gøre indsigelse mod automatiseret, individuel beslutningstagning.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format. Såfremt dine data skal sendes elektronisk via mail, vil mailen blive sendt ukrypteret.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed.

Klage sker ved henvendelse til
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Tlf: 3319 3200

16. VERSION OG OPDATERING

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores privatlivspolitk kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af persondata. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for "sidst opdateret" øverst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores webside.

Versionsnr. og versionsdato kan du se i toppen til højre på denne side.

Kontakt os

Hos Krogsgaard står vi altid klar til at hjælpe dig med at finde den bedste løsning til din bil. Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere eller for at få et uforpligtende tilbud.

Vi har modtaget din henvendelse og vil tage kontakt til dig vedrørende dit/dine spørgsmål.

Med venlig hilsen
Krogsgaard-Jensen A/S