Miljø i højsædet hos Krogsgaard-Jensen


Miljø - En ansvarsbevidst bilforhandler

Hvis en bilforhandler kan kalde sig miljøvenlig, så er det Krogsgaard-Jensen A/S . Det har vi også fået papir og stempel på hele 3 gange. Vores miljørettede initiativer, der har gjort hele bilhuset til et grønnere sted at færdes (både for kunder og medarbejdere), har nemlig udmøntet sig i en international ISO 14001-certificering. Det er vi naturligvis meget stolte af. Vi fik vores første ISO 14001-certificering den 13. april 2008 og efterfølgende opnået godkendelsen til den strenge certificering jævnfør standarden ISO 14001.
Det må give dig en vis tilfredsstillelse at vide, at der ikke bliver ødslet med miljøpåvirkningerne, dér hvor du handler bil og får den serviceret.

Vores miljøpolitik lyder:

Der skal i miljøstyringen af vores virksomhed indgå hensyn til miljø- og arbejdsforhold. Disse hensyn skal være en naturlig del af arbejdsdagen og skal indgå i virksomhedens beslutningsprocesser. Ligeledes skal der ved løbende modernisering og ændringer af værkstederne lægges stor vægt på et godt arbejdsmiljø.
Krogsgaard-Jensen A/S forpligter sig til at overholde eksisterende lovgivning inden for miljø- og arbejdsmiljø, ligesom vi forpligtiger os til at forebygge forurening.

Vi vil dagligt arbejde for –

at alle medarbejdere løbende inddrages i miljøstyringen, så formålet står klart og den enkelte motiveres.
at reducere energi- og vandforbruget mest muligt.
at alle former for affald sorteres, behandles, opbevares og genbruges optimalt.
at der ved valg af kemiske produkter, tages hensyn til produktets effekt på miljø og mennesker.
at der valg af leverandører, tages hensyn til ydelsens effekt på miljø og mennesker.
at vi ved salg og service af biler informerer vores kunder om hvorledes de anvender produktet mest energiøkonomisk og effektivt.

Thomas Bendt Madsen
10. maj 2017

Er du en offentlig myndighed eller har du bare behov for at se vores årlige Miljøredegørelse, kan du rekvirere denne ved at sende en mail til Miljøkoordinator Thomas Lyderik Jensen