Danmarks første skovbadeskov indviet

En helt ny folkeskov med tusindvis af træer og lys åben natur er netop blevet indviet ved Tilst kun få kilometer fra centrum i Aarhus. Skovbadning, eller shinrin-yoku, som det japanske skovkoncept oprindeligt kaldes, bliver det gennemgående tema for den nye skov, som Toyota, Aarhus Kommune og Growing Trees Network Foundation står bag.


Bare tæer, store smil og masser af nye træer. Det var hovedingredienserne, da Aarhus Kommune, Growing Trees Network Foundation og Toyota den sidste lørdag i maj indviede en helt ny folkeskov ved Tilst kun otte kilometer fra centrum i Aarhus. Den nye bynære skov med navnet Søbakke Skovbadeskov er Danmarks første temabaserede folkeskov med det japanske koncept, skovbadning, som tema - eller shinrin-yoku, som det kaldes på japansk.

"Skovbadning skal ikke forstås som, at man tager et bad i skoven, men derimod at man bader i skovens atmosfære, og at skoven optages gennem sanserne. Det handler altså om at være mentalt tilstede i naturen og bruge sine sanser. Lægge mærke til lydene, lyset, dufte og mærke omgivelserne. Det har mange danskere i forbindelse med coronaen selv oplevet vigtigheden af," fortæller formand Lars Heiselberg Vang Jensen fra Growing Trees Network Foundation, som står for koordineringen af Toyotas bidrag til plantning af træer.

Konceptet lægger altså op til at bruge skoven til terapi og mindfulness. Så da Bunyamin Simsek, rådmand for Teknik & Miljø i Aarhus Kommune, Alar Metsson, adm. direktør for Toyota Danmark, og Lars Heiselberg Vang Jensen, formand for Growing Trees Network Foundation, havde holdt deres indledende taler ved indvielsen, sørgede harpenisten Joost Schelling fra Aarhus Symfoniorkester med blid harpemusik for at sætte den helt rette sanselige stemning.

Smed sko og strømper

Flere af de fremmødte skovgæster smed sko og strømper og tog på en guidet skovbadetur under kyndig vejledning af nordisk skovbadsguide, Ann Berit Frostholm, mens andre plantede træer i den nye temabaserede folkeskov.

Toyota er en af parterne bag skoven, som understøtter virksomhedens storstilede miljøstrategi fra 2015 kaldet Toyota Miljøudfordring 2050. Her har Toyota sat nogle ambitiøse målsætninger inden for seks forskellige områder som fx nul C02-udslip fra nye mobilitetsprodukter i hele livscyklussen lige fra produktionen på fabrikkerne, over brugen og til skrotning og genbrug samt etablering af et fremtidssamfund i harmoni med naturen.

Det betyder bl.a., at Toyota fra øverste ledelsesniveau prioriterer at sikre og ligefrem udbygge skovarealer i verden og samtidig at skabe grobund for øget biodiversitet. Den nye skovbadeskov i Tilst ved Aarhus er et tydeligt eksempel på dette.

"For at forbedre vores sameksistens med naturen, er vi nødt til at beskytte skove og andre økosystemer. Toyota driver små og store projekter rundt om i verden og på alle niveauer i organisationen for at støtte op om vores målsætning om at bidrage positivt til lokalsamfundet med både genplantning og nyplantning, anlæg af grønne byområder samt andre miljømæssige initiativer," siger Anders Tystrup, der er CSR­ansvarlig hos Toyota i Danmark.

Hjælper menneskets mentale velvære

Han peger på, at det for Toyota ydermere har været vigtigt, at den nye skov ved Aarhus udover at bidrage positivt til klimaet og miljøet også hjælper menneskets mentale velvære. Derfor passer det japanske shinrin-yoku tema helt perfekt til den kommende folkeskov. Der er plads til over 30.000 træer i den nye folkeskov, og i første etape af træplantningen i foråret er knap 20.000 nye træer sat i jorden svarende til antallet af købte Toyota-hybridbiler i 2019 og 2020. Fremover vil der hvert år blive plantet det antal træer, som svarer til antallet af købte Toyota-hybridbiler i Danmark i det forgangne år. "Når man køber en hybrid bil fra Toyota i fremtiden, vil man altså også være med til, at der bliver plantet et træ ekstra i skoven," bemærker Anders Tystrup fra Toyota Danmark.

I Aarhus Kommune, hvor skoven er rejst, er der store ambitioner for skovrejsning til gavn for grundvand, biodiversitet, klima og lokalbefolkning. Derfor glæder man sig over partnerskabet med Toyota.

"Via skovrejsninger som denne binder vi vores naturområder sammen og skaber endnu mere værdi og storslåede naturområder i Aarhus. Jeg er meget taknemmelig over, at Toyota Danmark bakker op om vores ambitioner og rejser en skov i netop vores kommune," siger rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Bunyamin Simsek.

Vil man selv opleve Danmarks første dedikerede skovbadeskov, finder man Søbakke Skovbadeskov ved Tilst Vestervej 14, 8381 Tilst.

Flere nyheder